Poziv za okrugli sto

STOP ZABRANJENOJ TRGOVINI

Datum: Beograd, Srbija, 3-5. decembar 2020.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, Srbija u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava-CEDEM iz Podgorice, Crna Gora vas pozivaju na Okrugli sto pod nazivom ,, STOP ZABRANJENOJ TRGOVINI,,.

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta ,,Borba protiv ilegalne trgovine kroz istraživanje, obrazovanje i podizanje svesti“ koji finansira PMI IMPACT, globalna inicijativa koju je pokrenuo Philip Morris International Inc za podršku javnim, privatnim i nevladinim organizacijama za razvoj i sprovođenje projekata protiv ilegalne trgovine duvanom i povezanih krivičnih dela. Više o projektu na sledećem linku www.citrea.edu/najava

Organizacijom ovog okruglog stola želimo da okupimo stručnjake iz celog sveta, posebno iz zemalja Zapadnog Balkana čija su istraživanja i radovi usmereni na neke od sledećih tema:
• krijumčarenje duvana, alkohola i droge
• falsifikovanje duvanskih i alkoholnih proizvoda
• korupcija
• pranje novca
• organizovani kriminal

Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na okruglom stolu i svojim radovima ili prezentacijama date doprinos rešavanju problema ilegalne trgovine u zemljama Zapadnog Balkana.

Radove i prezentacije možete poslati najkasnije do 1. novembra 2020. godine na mejl citrea@vspep.edu.rs.

Rad bi trebalo da bude napisan na engleskom jeziku. Obim rada ograničen je na 15 strana. U prilogu mejla je templejt za pisanje radova. Maksimalan broj autora na radu je 3. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova sa Okruglog stola.

Program rada Okruglog stola

Četvrtak, 3. decembar 2020.
11.00–12.00 Registracija
12.00–13.00 Otvaranje I Konferencija za novinare
13.00–15.00 Ručak
15.00–17.00 Sesija “BORBA PROTIV ILEGALNE TRGOVINE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA”

Petak 4. decembar 2020.
9.00-10.00 Registracija
10.00–12.00 Sesija “ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI BORBE PROTIV ILEGALNE TRGOVINE”
12.00–14.00 Ručak
14.00–16.00 Sesija “MODELI I SCENARIJI ILEGALNE TRGOVINE”
16.00–16.30 Kafe pauza

Subota 5. decembar 2020.
9.00-10.00 Registracija
10.00–12.00 Session “PRAVNI OKVIR U BORBI PROTIV ILEGALNE TRGOVINE”
12.00–14.00 Ručak
14.00–16.00 Sesija “ZNAČAJ OBRAZOVAANJA I PODIZANJA SVESTI U BORBI PROTIV ILEGALNE TRGOVINE”
16.00–16.30 Kafe pauza
16.30–17.00 Zatvaranje okruglog stola

Za dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail adresu: citrea@vspep.edu.rs.

Organizacioni odbor Okruglog stola