CITREA

Teritorija

Zapadni Balkan

Trajanje

24 meseca - od 01.06.2019. do 31.05.2021.

Ciljevi projekta

- Ispitati nezakonite poslove: krijumčarenje duvana, alkohola i droge; falsifikovanje duvanskih i alkoholnih proizvoda.

- Utvrditi vezu ilegalne trgovine sa drugim povezanim oblicima kriminala - korupcijom, pranjem novca i organizovanim kriminalom.

- Utvrditi nedostatke u postojećem zakonskom okviru.

- Razviti i sprovesti trening kurseve za praktičare u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine - policijski službenici, carinski službenici, poreski organi itd.

- Sprovesti široku komunikacijsku kampanju za podizanje svesti o problemu ilegalne trgovine i njenim vezama sa drugim oblicima kriminala.

Oblici nedezvoljene trgovine

- švercovanje duvana, alkohola i droge

- falsifikovanje duvanskih i alkoholnih proizvoda

- trgovina krijumčarenom robom.

Oblici kriminala

- korupcija

- pranje novca

- organizovani kriminal

Ishodi

- Razjašnjavanje načina rada za odabrane oblike ilegalne trgovine analizom i modeliranjem posmatrajući ih, ne kao kriminal, već kao biznis sa specifičnim karakteristikama i okruženjem.

- Okupljanje i obuka 100 praktičara i naučnika iz Zapadnog Balkana, čime se obezbeđuje osnova za buduću saradnju u borbi protiv ilegalne trgovine.

- Komunikaciona kampanja - smanjenje tolerancije društva prema ovim oblicima kriminala i uključivanje većeg broja ljudi iz nauke za rad na ovoj temi.

Projekat finansira

PMI IMPACT – globalna inicijativa koju je pokrenuo Philip Morris International Inc za podršku javnim, privatnim i nevladinim organizacijama za razvoj i sprovođenje projekata protiv ilegalne trgovine i povezanih krivičnih dela.